Bölümler ve ücretleri

İngilizce Lisans Bölümleri  

İnşaat Mühendisliği (Civil Engineerging)

Elektrik Mühendisliği (Electrical Engineering)

Elektronik ve Bilgi Teknolojileri (Electronics and Information Technology)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Aerospace Engineering)

Enerji Mühendisliği (Power Engineering)

Çevre Mühendisliği (Environmental Engineering)

Bilgisayar Bilimleri (Computer Science)

Mekatronik (Mechatronics)

İngilizce Master Bölümleri

Mimarlık ve Şehir Planlama (Architecture and Urban Planning Arch. for Society of Knowledge)

İnşaat Mühendisliği (Civil Engineerging)

Elektronik ce Bilgi Teknolojileri (Electronics and Information Technology)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Aerospace Engineering)

Robotik (Robotics)

Enerji Mühendisliği (Power Engineering)

Nükleer Enerji Mühendisliği (Nuclear Power Engineering)

Bilgisayar Bilimleri (Computer Science)

Optik Bilimi ve Mühendisliği (Optics in Science and Engineering)

Ürün Yönetimi (Management and Production)

Uygulamalı Biyoteknoloji (Applied Biotechnology)

Çevre Koruma Mühendisliği (Environment Protection Engineering)

Sürdürülebilir Kurumsal Yönetim (Management of Sustainable Enterprise)