Varşova Tıp Üniversitesi Departmanları ve Klinikler

Üniversitenin toplam 141 bölüm ve kliniği vardır.
Dinlenme tesisleri ve sosyal aktiviteler
Spor grupları, dans grupları, spor ve fitness tesisleri, yüzme havuzu gibi çeşitli aktiviteler sunmaktadır.

FAKÜLTE

•Biyoyapı Merkezi
•Patoloji Anabilim Dalı
•Anatomi Anabilim Dalı ve Klinik
•Genel Biyoloji ve Parazitoloji Anabilim Dalı
•Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
•Transplantology ve Merkez Doku Bankası Bölümü
•İmmünoloji Anabilim Dalı
•Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
•Veziküler Hastalıkları Anabilim Dalı ve Tropik
•Hepatoloji Anabilim Dalı ve Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği İmmünoloji
•Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar İmmünopatoloji Bölümü
•Sosyal Tıp Enstitüsü
•Önleyici Tıp ve Hijyen Bölümü
•Sağlık
•Dermatoloji Anabilim Dalı
•Nöroşirürji Anabilim Dalı
•Rehabilitasyon Anabilim Dalı
•Üroloji Anabilim Dalı, Genel, Onkoloji ve Fonksiyonel
•Tıbbi Kimya Bölümü
•Deneysel ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
•Deneysel ve Klinik Fizyoloji Anabilim Dalı
•Adli Tıp Anabilim Dalı
•Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Ve Bölümü
•Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım İkinci Bölümü
•Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Bölümü
•Tıp Tarihi Anabilim Dalı
•Tıp Bilişimi ve Teletıp Bölümü
•Klinik İmmünoloji Bölümü
•Aile Hekimliği Anabilim Dalı
•Acil Tıp Anabilim Dalı
•Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi
•Diş Hekimliği Enstitüsü
•Kranyo-maksillofasiyal cerrahi Anabilim Dalı, Oral Cerrahi ve İmplantoloji
•Ağız Cerrahisi Anabilim Dalı
•Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
•İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Anabilim Dalı
•Mukozal Hastalık Bölümü ve Periodologi
•Ortodonti Anabilim Dalı
•Propedeutics ve Sözlü Önlenmesi Bölümü
•Pedodonti Anabilim Dalı
•Konservatif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
•Radyoloji Bölümü Ağız Diş ve Çene
•Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
•Konservatif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
•Restoratif Diş Hekimliği Entegre Bölümü
•Tıp I Fakültesi
•Klinik Radyoloji Ve Bölümü
•Klinik Radyoloji II Bölüm
•Nükleer Tıp Anabilim Dalı
•Transplantasyon Enstitüsü
•İmmünoloji Anabilim Dalı, Transplantology ve Dahiliye
•Transplantasyon Tıp ve Nefroloji Bölümü
•Genel Bölümü ve Nakli Cerrahisi
•Ve Pediatri Anabilim Dalı
•Gastroenteroloji ve Beslenme, Çocuk Bölümü
•Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Allerji
•Pediatri İkinci Bölümü
•Pediatri Anabilim Dalı
•Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
•Ben Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
•II Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
•II Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
•Jinekolojik Endokrinoloji
•Neonatoloji Bölümü ve Yenidoğan Yoğun Bakım
•Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
•Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Gastroenteroloji ve Onkoloji
•Genel Cerrahi, Vasküler ve Nakli Bölümü
•Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Göğüs
•Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Transplantasyon ve Karaciğer
•Nöroloji Anabilim Dalı
•Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
•Lokomotor Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
•Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
•Pediatri Anabilim Dalı, Hematoloji ve Onkoloji
•Pediatri ve Endokrinoloji Bölümü
•Pediatri ve Nefroloji Bölümü
•Psikiyatri Anabilim Dalı
•Biyokimya Anabilim Dalı
•Nefroloji Bölümü, Diyaliz ve İç Hastalıkları
•İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Bölümü
•Gastroenteroloji Anabilim Dalı ve Metabolik Hastalıklar
•Hematoloji Anabilim Dalı, Onkoloji ve İç Hastalıkları
•Kardiyoloji Anabilim Dalı
•Kalp Cerrahisi Anabilim Dalı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı ve
•İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hipertansiyon ve Anjiyoloji
•Pediatrik Otolarengoloji
•İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları ve Allerji
•Laboratuvar Tanı ve Gelişimsel Yaş Klinik İmmünoloji Bölümü
•Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
•Fizyoterapi Bölümü
•Rehabilitasyon Anabilim Dalı
•Kulak Burun Boğaz ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
•Psikiyatri Anabilim Dalı
•Klinik Rehabilitasyon Anabilim Dalı
•Kardiyoloji Anabilim Dalı
•Dermatoloji Anabilim Dalı
•Dermatoloji Anabilim Dalı
•Teşhis Bölümü Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
•Genel Bölümü ve Deneysel Patoloji
•Yetişkinler için Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
•Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
•Çocuk Kardiyoloji Bölümü ve Genel Pediatri
•Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Anabilim Dalı
•Epidemiyoloji Bölümü
•Tıbbi Psikoloji Bölümü
•Biyoetik ve Tıp Beşeri Vakıflar Bölümü
•Pediatrik Radyoloji Anabilim Dalı
•Tıp ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü II Fakültesi Fizyoterapi Bölümü
•Genel ve Damar Cerrahisi Ve Dalı
•Biyokimya Anabilim Dalı
•Cerrahi İkinci Dalı, Vasküler ve Onkoloji
•Kalp Cerrahisi ve Genel Cerrahi Çocuk Bölümü
•İç Hastalıkları ve Diyabet Bölümü
•Dahiliye ve Kardiyoloji Üçüncü Bölümü
•Kardiyoloji Anabilim Dalı, Hipertansiyon ve Dahiliye
•Kalp Yetersizliği ve Kardiyak Rehabilitasyon Bölümü
•Nöroşirürji Anabilim Dalı
•Doğum Kliniği, Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji
•Psikiyatri II Bölüm
•Nöroloji Anabilim Dalı
•Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
•Ortopedi ve Rehabilitasyon
•Diagnostik Görüntüleme Bölümü