Polonya Hakkında Genel Bilgiler

Polonya Devleti, 10. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmış ve 963 yılı ülke târihinin başlangıcı olmuştur.Polonya ve Vistula nehirleri arasında yaşamış olan Islav kabilelerinin kurmuş olduğu bir devlettir. O zamanki bu Islavlara“yayla insanları” mânâsına gelen “Polane” deniyordu. Zamanla bu isim Polonya hâline dönüştü. Polonya 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar geçen süre içinde Avrupada güçlü bir devlet hâlindeydi. “Üç parçalanmadan” ilki 1772 târihine kadar olan çeşitli hânedanlıklar idâresindeydi. Bu târihten îtibâren Polonyanın çöküş dönemi başladı. 1772 târihinde Prusya, Rusya ve Avusturya, ülke topraklarını aralarında paylaştılar. Bunu 1793 ve 1795 paylaşmaları tâkip etti. Polonyanın elinde sâdece doğu Prusya civarı kaldı.
Birinci Dünyâ Harbinden sonra uzun mücâdele ve sıkıntılardan sonra 1918 yılında Versay Antlaşmasıyla bağımsızlığı sağlandı. 1939 yılında aynı anda Hem NaziAlmanyasının ve hem de Rusyanın işgâline uğradı. Harp boyunca altı milyon Polonyalı öldürüldü. Daha sonra Alman orduları müttefiklere teslim oldu. İşgâl sırasında kurulan sürgündeki Polonya hükümeti işbaşına geldi. 1947 yılında yapılan seçimlerde komünistler hükümeti kurdular ve ülkeyi Rusyanın peyki durumuna soktular.
İkinci Dünyâ Harbinin bu zor günlerinden sonra Polonya, Rusyaya verilen 178.842 km2lik bölgeye karşı 1945te Alman topraklarından 102.400 km2lik bir bölgeyi aldı. Oder-Neisse hattının doğusunda kalan bu bölge Silezya, Pomerania, Batı Prusya ve Doğu Prusyayı da içine almaktaydı. Polonya idâresine komünistlerin gelmesiyle, büyük mülkiyetler kaldırıldı, endüstriler millîleştirildi, okullardaki eğitim sistemleri komünistleştirildi. Üretim azaldı. Bütün bunların netîcesinde 1956 yılında Poznanda isyân çıktı.1970 yılında yeni ağır vergiler ve aşırı fiyat yükselmeleri yeni isyânlara yolaçtı. 1980 yılında olaylar daha şiddetlendi.
Lenin tersanelerinde gelişen “İşçi Grevleri” sonunda, işçinin yanında olduğunu söyleyen komünist idâre “21 imtiyazı” vermek mecburiyetinde kaldı. Gdansk adıyla bilinen bu grevler sonunda, bağımsız işçi sendikaları kurma hakkı elde edildi.Olayların gidişinden ürken Rusyanın tehditleri ülkede sıkıyönetim îlânına sebep oldu. İşçi ayaklanmalarını organize eden Dayanışma Sendikası liderleri tutuklandı. 1982 yılında ABD baskısı neticesi sıkıyönetim kaldırıldı. 1983 yılında yine Gdanskta Lenin Tersanelerinde hükümet aleyhtarı gösteriler yapıldı. 1 Mayısta Polonya İşçileri, İşçi hükümetinden haklarını talep etmek üzere “İşçi Bayramını” grevlerle kutladılar.
Askerî idâre işçilere bâzı haklar verdi. 1985 seçimlerinden sonra başa geçen Jaruzelski, Batıyla ilişkilerini geliştirmeye çalıştı. DayanışmaSendikasına karşı tâkip edilen sert politika 1986da yumuşamaya başladı. Artan ekonomik problemler 1988de büyük bir grev dalgasına sebep oldu. 1989 Haziranında yapılan seçimlerde, o târihe kadar iktidarda olan Birleşik İşçi Partisi ağır hezimete uğradı. Dayanışma Sendikasının teklifi üzerine Tadeusa Mazowiecki başkanlığında bir koalisyon hükümeti kuruldu. 1990daki devlet başkanlığı seçimlerini Lech Walesa kazandı.


İLGİLİ DİĞER İÇERİKLER
Neden Polonya
danışmanlık hizmetleri
Polonya’da Ekonomik Özel Dil Kurslarımız ve Fiyatları
Polonya Danışmanlık Hizmetleri ve Fıyatları
2019 Şubat Ayı Polonya Varşova Üniversiteleri Hazırlık Sınıfı Ara Kayıtları
2019 yılı Polonya Hazırlık Lısans Başvuruları
Polonya Hakkında
Polonya'da Temel Bilgiler ve Giderler
Polonya Şehirleri
Çalışma Şartları
Sosyal Yaşam ve Masraflar
Konaklama
Eğitim Sistemi
2023 Yılı Sağlık Mühendislik bölümleri Polonya Üniversiteleri ,
Polonya'da Eğitim ve Denklik Mevzuatı
Polonya'da İngilizcemi yoksa Lehçemi
Türkiye İşlem Süreci ve Detaylar
polonya eğitim vizesi
Polonya'daki İşlem, Süreç ve Sorumluluklar
Schengen Vizesi ve Seyahat
Sigorta
2020 yılı Polonya Hazırlık Lısans Başvuruları
Şubat 2019 Polonya Varşova Üniversiteleri Hazırlık Kursları
2020 Yılı Sağlık Mühendislik bölümleri Polonya Üniversiteleri ,
Polonya Üniversiteleri ve Ücretleri
Uluslararası Akreditasyon
Hazırlık ve Lisans Eğitimi İçin Kabul Şartları
Yüksek Lisans İçin Kabul Şartları
Polonya'da Yüksek Lisans Eğitimi İçin Gerekli olan Evraklar
Polonya'da Lisans Eğitimi İçin Gerekli olan Evraklar
Giderken Yanınıza Almanız Gerekenler
Öğrenci Görüşleri
Polonya Oturum kartı Başvuru Evrakları